CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUIT SP

discutii despre competitiile de pescuit la rapitori

Moderatori: Adelin, johnnybravo, dr.pike, tudor, Moderatori

Scrie răspuns
apsalba
veteran
veteran
Mesaje: 4413
Membru din: 24 Mar 2006, 14:56
Localitate: alba iulia

Re: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUI

Mesaj de apsalba » 09 Mai 2013, 06:45

Legat de antrenori, cap mic, am postat temeiurile de drept. Nici tu nu știi să citești?
Ia și te documentează:

HG 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului. Hotarare nr. 343/2011


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 2 mai 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 60 si 61 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,
cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Statutul antrenorului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 255/2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 26 martie 2003.

Art. 3
(1) Recunoasterea si echivalarea categoriilor de antrenor, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 255/2003, cu nivelurile de antrenor se fac astfel:
a) categoria a V-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor asistent;
b) categoria a IV-a si categoria a III-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor;
c) categoria a II-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor senior;
d) categoria I se echivaleaza cu nivelul de antrenor maestru.
(2) Ocupatia de antrenor se clasifica in urmatoarele niveluri:
a) antrenor asistent;
b) antrenor;
c) antrenor senior;
d) antrenor maestru.

Art. 4
Orice referire la notiunea de categorie de antrenor, care este cuprinsa in actele normative in vigoare, se considera a fi facuta la notiunea de nivel de antrenor astfel: nivelul de antrenor asistent pentru categoria a V-a, nivelul de antrenor pentru categoriile a IV-a si a III-a, nivelul de antrenor senior pentru categoria a II-a, nivelul de antrenor maestru pentru categoria I.


ANEXA - Statutul AntrenoruluiCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Pregatirea sportiva in forme organizate se asigura de catre persoane atestate in domeniu prin diploma de licenta, diploma de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute in conditiile legii.


Art. 2
Antrenorul este persoana atestata intr-o anumita ramura de sport pe baza diplomei de licenta, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, dupa caz, recunoscute in conditiile legii.

Art. 3
Antrenorul constituie categoria atestata de cadre tehnice de specialitate care isi asuma responsabilitatea profesionala asupra activitatii desfasurate in structuri sportive in care realizeaza selectia, initierea, pregatirea sau perfectionarea maiestriei sportive in diferite ramuri de sport.


Capitolul II - Formarea antrenorului


Art. 4
Formarea antrenorului se realizeaza in cadrul:
a) institutiilor de invatamant superior, cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, acreditate sau autorizate in conditii legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
b) studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
c) cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani, organizat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, denumit in continuare C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale;
d) altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de scoli postliceale de antrenori sau de alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale.


Capitolul III - Clasificarea ocupatiei de antrenor � promovarea antrenorului


Art. 5
Clasificarea antrenorilor se face pe baza "Revizuirii structurii pe 5 niveluri a Uniunii Europene pentru calificarea si recunoasterea calificarilor de antrenor", in conformitate cu reglementarile Consiliului European al Antrenorilor, subcomitet al Retelei Europene pentru Stiinta Sportului, Educatie si Forta de Munca.

Art. 6
Clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:
1. Nivelul de antrenor asistent se poate acorda:
a) absolventului cursului de formare a antrenorilor organizat de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret prin C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale;
b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii, care nu este absolvent de studii universitare cu licenta in domeniul educatiei fizice si sportului;
c) absolventului de invatamant superior cu licenta in domeniul educatiei fizice si sportului, fara specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, dupa un an de specializare intr-o ramura de sport efectuata in cadrul C.N.F.P.A.;
d) absolventului altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizate de catre alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii.
2. Nivelul de antrenor se poate acorda:
a) antrenorului asistent, care dupa minimum un an de activitate desfasurata in acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel;
b) absolventului studiilor de invatamant superior, licentiat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii;
c) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o alta ramura de sport decat cea obtinuta in timpul studiilor universitare, organizate de institutiile de invatamant superior din domeniul educatiei fizice si sportului.
3. Nivelul de antrenor senior se poate acorda:
a) antrenorului care dupa minimum 4 ani de activitate desfasurata in acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel;
b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare in aceeasi ramura de sport in care s-a specializat in timpul studiilor universitare, dar care are minimum 2 ani de activitate desfasurata la nivelul de antrenor in aceasta ramura de sport si a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel.
4. Nivelul de antrenor maestru se acorda antrenorului senior care dupa minimum 5 ani de activitate desfasurata in acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel.

Art. 7
(1) Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresata Federatiei Sportive Nationale, cu respectarea criteriilor prevazute pentru fiecare nivel de antrenor. C.N.F.P.A., unitate in subordinea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, organizeaza examenele de promovare in niveluri superioare de clasificare a antrenorilor, in colaborare cu federatiile sportive nationale.
(2) Pentru promovarea intr-un nivel de clasificare superioara, examenele de atestare a competentelor constau in verificarea cunostintelor prin probe de specialitate, stabilite de C.N.F.P.A. in colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.
(3) Instructiunile privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare a antrenorilor intr-un nivel superior sunt stabilite de C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.

Art. 8
Antrenorul din nivelele de antrenor si antrenor senior cu rezultate deosebite la nivel international in activitatea sportiva poate beneficia o singura data, la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim pentru prezentarea la examenele de promovare, daca a pregatit cel putin 2 ani sportivi � pentru sporturile individuale � si cel putin un an o echipa � pentru jocurile sportive de echipa � care au obtinut urmatoarele performante sportive:
a) locurile I�VIII la jocurile olimpice;
b) locurile I�VI la campionatele mondiale si campionatele europene de seniori;
c) locurile I�III la campionatele mondiale si campionatele europene de cadeti, juniori, tineret;
d) locurile I�III la cupe mondiale si cupe europene de seniori, cadeti, juniori, tineret.

Art. 9
Se considera vechime in ocupatia de antrenor perioada de activitate in specialitate efectuata in:
a) structurile sportive recunoscute in conditiile legii;
b) alte organizatii sportive nationale si internationale.

Art. 10
Pentru rezultate de exceptie in activitate, indiferent de nivelul de clasificare, la propunerea federatiei sportive nationale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de "antrenor emerit", in baza criteriilor elaborate si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, in conditiile legii.


Capitolul IV - Eliberarea si obtinerea carnetului de antrenor


Art. 11
Ocupatia de antrenor se atesta cu carnetul de antrenor, perioada de activitate fiind certificata prin viza federatiilor sportive nationale.

Art. 12
Carnetul de antrenor se elibereaza la cerere, conform prevederilor legale in vigoare, si poate fi obtinut de catre:
a) absolventii cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani organizat de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin C.N.F.P.A. in colaborare cu federatiile sportive nationale;
b) absolventii institutiilor de invatamant superior cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
c) absolventii studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
d) absolventii altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizat de catre alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
e) absolventii unor cursuri de formare a antrenorilor, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul V - Drepturile si obligatiile antrenorului


Art. 13
Pentru activitatea depusa antrenorul beneficiaza de drepturi salariale si alte drepturi, stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 14
Antrenorul are urmatoarele drepturi:
a) sa fie promovat la niveluri superioare de clasificare in raport cu pregatirea profesionala, cu rezultatele obtinute sau cerintele structurii sportive, in conditiile legii;
b) sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca si protectie sociala, in conditiile legii;
c) sa fie nominalizat de catre federatiile sportive nationale in propriile colective tehnice, potrivit competentei profesionale;
d) sa faca parte din organisme interne si internationale de specialitate, sa participe la consfatuiri, cursuri si conferinte nationale si internationale de specialitate;
e) sa fie membru in asociatii profesionale sau organizatii, in scopul reprezentarii intereselor proprii, perfectionarii pregatirii profesionale si protejarii statutului antrenorului;
f) sa primeasca premii, prime, titluri si distinctii, in conditiile legii;
g) alte drepturi, in conditiile legii.

Art. 15
Antrenorul are urmatoarele obligatii:
a) sa fie loial si devotat profesiei alese;
b) sa isi indeplineasca cu profesionalism obiectivele de performanta stabilite de conducerea structurii sportive unde este salariat;
c) sa respecte drepturile, demnitatea si valoarea fiecarui participant la sport si sa trateze pe toata lumea egal, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala;
d) sa respecte statutul si regulamentele federatiei sportive nationale in care isi desfasoara activitatea;
e) sa realizeze selectia, initierea, pregatirea si perfectionarea tinerelor talente pentru sportul de performanta;
f) sa aplice in procesul de antrenament linia metodica si cerintele stabilite de federatia sportiva nationala in care isi desfasoara activitatea;
g) sa promoveze spiritul de fair-play, sa combata fenomenul de dopaj si actiunile de violenta in ramura de sport in care isi desfasoara activitatea;
h) sa cunoasca si sa respecte normele de securitate, de protectie si de igiena a muncii;
i) sa participe periodic la una dintre formele de perfectionare organizate, pentru a fi la curent cu cerintele si dezvoltarea ramurii sportive;
j) alte obligatii prevazute in contractul individual de munca.


Capitolul VI - Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului. Recompense si sanctiuni


Art. 16
Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului se fac de catre structura sportiva in care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu reglementarile interne si legislatia in vigoare.

Art. 17
(1) Antrenorul cu rezultate deosebite in activitatea sportiva poate primi de la structurile sportive in care isi desfasoara activitatea premii si alte recompense materiale, in conformitate cu reglementarile interne si legislatia in vigoare.
(2) Structurile sportive in care isi desfasoara activitatea antrenorii pot stabili si alte forme de recompense pentru merite deosebite in activitate, in conditiile legii.

Art. 18
Incalcarea de catre antrenor a prezentului statut, a regulamentelor federatiilor sportive nationale, a regulamentelor structurilor sportive in care isi desfasoara activitatea, a obligatiilor contractuale si altor reglementari se sanctioneaza in conditiile legii.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 19
Prevederile prezentului statut se aplica tuturor antrenorilor in activitate, indiferent de ramura de sport, de nivelul de clasificare si structura sportiva unde isi desfasoara activitatea, atat antrenorilor romani, cat si celor straini care isi desfasoara activitatea in Romania.

Art. 20
Recunoasterea calificarii de antrenor obtinute in strainatate se face prin echivalarea si recunoasterea competentelor aferente ocupatiei de antrenor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Mai este ceva de comentat? Fă-o la text, că de, ești avocat! :lol: :lol: :lol: :lol: De la tine aveam pretenții. Doar tu nu ești cap de cauciuc ca nucus, sau mânuitor de șiș ca Stratonov.

Mister Fisherman
veteran
veteran
Mesaje: 2312
Membru din: 11 Apr 2011, 15:01

Re: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUI

Mesaj de Mister Fisherman » 09 Mai 2013, 07:01

Ba , bosorogule mitoman ,senil , impotent si cu foamea-n glanda , SNA formeaza antrenori pentru sporturile recunoscute , iar acestea sunt

Aeronautică, Aikido, Alpinism şi escaladă, Arte marţiale, Arte marţiale de contact, Automobilism sportiv, Atletism, Badminton, Baschet, Baseball şi softball, Bob şi sanie, Box, Bridge, Canotaj, Ciclism şi triatlon, Culturism şi fitness, Dans sportiv, Ecvestră, Fotbal, Fotbal tenis-CAJ, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Go, Golf, Haltere, Handbal, Hochei pe gheaţă, Hochei pe iarbă, Judo, Kaiac-Canoe, Karate, Karate Kyokushin-IKO 2, Karate tradiţional, Karate WKC, Kempo, Lupte, Modelism, Motociclism, Nataţie şi pentatlon modern, Oină, Orientare, Patinaj, Polo, Popice-bowling, Powerlifting, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Schi–biatlon, Scrabble, Scrimă, Şah, Snooker, Table, Taekwondo ITF, Taekwondo WTF, Tenis, Tenis de masă, Tir sportiv, Tir cu arcul, Volei, Yachting.

Pescuitul nu este recunoscut ca ramura sportiva decat in creierul tau bolnav :lol: :lol: :lol: :lol:

Ai inteles ,dobitocule mitoman ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Acesta este un pamflet. Orice asemanare cu personaje reale este pur intamplatoare.

vali stratonov
veteran
veteran
Mesaje: 4234
Membru din: 19 Sep 2006, 13:26
Localitate: cluj-napoca

Re: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUI

Mesaj de vali stratonov » 09 Mai 2013, 07:04

Nu de alta, dar de atâta ură poate face (Doamne ferește) un infarct. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
URA fraiere :?: :wallbash: :wallbash: :wallbash: tu esti demn doar de MILA , papagalule :headbash: :headbash: :headbash:
Cit priveste statutul tau de mare conducator al pescuitului din Ro ,il ai doar pe hirtie .....in rest esti jalnic si penibil , mascariciule.....zero barat. :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:

PS. Hirtia , unde-i hirtia igienica de la ferma virtuala de rame. :?: :?: :?:
Apropo ai putea sa folosesti in loc de hirtie de buda la Orastie toate hirtiile pe care ni le fluturi noua pe sub nas aici pe net cind nu ai argumente ...statute , regulamente , legea 69 ,etc ...
pescuitul nu e tir cu arcul...asa ca insistati!

apsalba
veteran
veteran
Mesaje: 4413
Membru din: 24 Mar 2006, 14:56
Localitate: alba iulia

Re: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUI

Mesaj de apsalba » 09 Mai 2013, 07:24

lazarini, ce faci? Dormi? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Mister Fisherman
veteran
veteran
Mesaje: 2312
Membru din: 11 Apr 2011, 15:01

Re: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUI

Mesaj de Mister Fisherman » 09 Mai 2013, 08:30

mascariciul mitoman scrie:Nu intentionam sa intru pe acest forum considerandu-l un forum pentru membri asociatiei Prieteni Pescari, dar intrucat ati facut referire la persoana mea si nu a FNPSR, ma vad nevoit sa fac cateva precizari, cu promisiunea sa nu mai intervin decat daca sunt solicitat. Ati facut vorbire despre Liga de spinning. Vreau sa va fac cateva precizari, pe care le-am facut si pe alte forumuri cu referire la Federatia Romana de pescuit sportiv despre care am spus ca s-a nascut moarta si am avut din pacate dreptate. Aceasta liga, care in acest moment are acelas statut ca si federatia romana de pescuit sportiv este o forma de asociere de prsoane juridice in speta cluburi sportive.Or vreau sa va amintesc faptul ca pescuitul nu este recunoscut ca sport si pentru a fi recunoscut trebuie sa functioneze (cluburile) cel putin trei ani si apoi se poate vorbi de Liga. Liga dobandeste personalitate juridica numai in baza unei sentinte judecatoresti, nu prin simpla declatie de intentie a unor oameni bine intentionati probabil, dar care nu au suficienta pregatire juridica in ceea ce priveste infiintarea persoanelor juridice.
Ce vreau sa va precizez este ca niciodata o federatie sportiva nu va fi afiliata la CIPS ( nici AGVPSR nu este federatie sportiva). La CIPS se afiliaza federatii de pescari sportivi. Ori federatiile se constituie conform art. 35 din OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
Punctul dumneavoastra de vedere cum ca LPS este mai serioasa decat FNPSR este unul incorect, intrucat nu ati avut ocazia sa cunoasteti ce reprezinta de fapt aceasta federatie decat din auzite si de multe ori nu ati auzit cele mai bune lucruri, fapt ce nu va dreptul sa ne judecati din auzite ci doar din ceea ce facem sau ne propunem sa facem. Stiu ca am facut deranj mare in pescuitul sportiv realizand infiinatrea acestei federatii cu sediul la Alba iulia si nu in Bucuresti si deranjand niste interese financiare mari pe piata pescuitului sportiv (vezi afacerile senzor si altele) care ne place sau nu a devenit o afacere manoasa. Noi ne propunem (si va garantez ca vom reusi) sa promovam cu adevarat pescuitul sportiv si pentru cei care acum cu talent dar fara putere finaciara nu se pot afirma.
Faptul ca afirmi ca Liga este recunoscuta de AGVPS este un afront pe care il aduci pescuitului sportiv asociindul cu o excrocherie care cat de curand va iesi la iveala.
Primiti salutarile mele cordiale
Stefan Popescu- presedinte APS Alba si presedinte FNPSR
Pescuitul nu este recunoscut ca sport ,dar escrocul cu foamea-n glanda vrea sa gaseasca fraieri pe care sa-i faca "antrenori"

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Muhahahahahahahahahahahahahahaha :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Acesta este un pamflet. Orice asemanare cu personaje reale este pur intamplatoare.

steff
veteran
veteran
Mesaje: 1364
Membru din: 21 Ian 2012, 17:11

Re: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUI

Mesaj de steff » 09 Mai 2013, 08:38

Of of, mai mai...

Setea ca setea dar, foame-l omoara :lol:

Avatar utilizator
semlecangheorghe
veteran
veteran
Mesaje: 9515
Membru din: 04 Mai 2009, 07:05
Localitate: Arad

Re: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUI

Mesaj de semlecangheorghe » 09 Mai 2013, 09:00

Mai,mai cum a schimbat el macazul..ceea ce in urma nu cu mult timp sustinea ca nu se poate,acum e posibil..pescuit=sport in sensul competitional..
Si-Gi Lures wobblers&more..

.

steff
veteran
veteran
Mesaje: 1364
Membru din: 21 Ian 2012, 17:11

Re: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUI

Mesaj de steff » 09 Mai 2013, 09:06

Nu mai zice nimic... a plecat sa-si i-a medicamentele, e greu de digerat asa ceva.
Daca mai sapam putin prin arhiva forumului o sa aiba nevoie de alt "tub digestiv".

apsalba
veteran
veteran
Mesaje: 4413
Membru din: 24 Mar 2006, 14:56
Localitate: alba iulia

Re: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUI

Mesaj de apsalba » 09 Mai 2013, 09:24

:lol: :lol: :lol: :lol:
Dobitman uită intenționat să posteze și data topic-ului. Atunci nu știam că este recunoscut. Am aflat ulterior.

Avatar utilizator
razvan m.
veteran
veteran
Mesaje: 4456
Membru din: 18 Oct 2004, 17:24
Localitate: arad
Contact:

Re: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANTRENORILOR DE PESCUI

Mesaj de razvan m. » 09 Mai 2013, 09:29

[quote="apsalba pe 3 februarie 2007 " ] FNPSR are voie sa-si organizeze propriul sistem de competitie sau trebuie sa ceara voie la cineva? Pescuitul nu este recunoscut ca sport; demersurile pentru recunoastere dureaza; AGVPS nu se simte prea bine si nici prietenul pescarilor nu este prea departe. S-ar putea sa existe ceva surprize pe ici, pe colo. Apropos, nu ia nimeni dintre viitorii fondatori ai unei viitoare federatii, pozitie fata de sandramaua lui gigi, care calca cu voiosie legea?
............. [/quote]

http://www.rapitori.ro/forum/viewtopic. ... =40#p85537

Popescule, inselaciunea este infractiune si te duce aici:

Imagine
Sud-Est, Romania undeva in Balcani
Cand aterizezi pe aeroport tine bine de bani.

Scrie răspuns